Vem var Fredrik Lindstr�m?


Och varf�r en stiftelse till hans minne?

Fredrik Lindström föddes 1860 och var son till Frans Erland Lindström och hans hustru Anna Olsdotter. Fadern grundade det välkända Eskilstunaföretaget AB F E Lindströms Tångfabrik (Tång-Lindströms för gamla Eskilstunabor).

Fredrik var järnhandelsbiträde i Gustaf Landströms järnaffär. 1897 övertog han Olaus Svengrens järnaffär vid Rådhustorget tillsammans med Adolf Lindgren. Två år senare ville Gustaf Landström dra sig tillbaka, varvid Fredrik fick tillfälle att bli ensam ägare till Landströms järnaffär. De båda kompanjonerna skildes i all sämja.

Som affärsman åtnjöt Fredrik gott anseende. Han förde förstklassiga varor och bemötte sina kunder med redbarhet och förståelse. Affären växte ut och vann alltmer kundernas förtroende.

Fredrik anförtroddes flera kommunala uppdrag. Bl a var han ledamot av drätsel- kammaren (nutidens kommunstyrelse)

Som person var Fredrik mycket försynt och trofast i vänskap. Vänlig och hjälpsam utan att göra stort nummer av det, han skrev gärna �okänd� på bidragslistor.Stiftelsens bildande

Fredrik, som var ogift, hade tre äldre och tre yngre syskon. Vid sin bortgång vid 84 års ålder 1944 var hans tre äldre syskon döda. Kvar i livet fanns då hans tre yngre systrar, alla ogifta, Emma, Augusta och Ottil.

Vid Fredriks död ville de arvsberättigade systrarna hedra Fredriks minne genom att inrätta en minnesfond. Grundplåten i fonden utgjordes av Fredriks kvarlåtenskap. När systrarna därefter dog med korta mellanrum testamenterade de sin kvarlåtenskap (helt eller delvis) till denna fond.


Stiftelsens ändamål

Stiftelsen består av två fonder. Den ena, Minne I, har till uppgift att lämna bidrag till personer, som har stora och angelägna behov och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den andra, Minne II, lämnar stipendier till ungdomar under 30 år för postgymnasiala studier.

För båda dessa fonder gäller kravet att mottagarna ska vara skrivna i, eller för Minne II, ha väsentlig anknytning till Eskilstuna.


Stiftelsens styrelse

Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse, som tillsätts enligt donatorernas önskan. Den består av sex personer. Av dessa utses fyra växelvis av Eskilstuna Fabriks- förening och Svensk Handel i Eskilstuna. Övriga två, inkl ordföranden, tillsätts av styrelsen. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

 

SEB