Hur ansöker man om bidrag?


Minne I

Långsiktigt bidrag
Bidraget är till för dig som behöver ekonomisk hjälp för att kunna genomgå en utbildning som skapar förutsättning för att kunna få ett arbete som förbättrar din livssituation. Bidraget är i första hand till för att hjälpa unga människor, gärna barnfamiljer och ensamstående med barn då studiemedel och andra inkomstkällor inte räcker till. Vill du söka det här bidraget så skall du använda blanketten för långsiktigt utvecklingsbidrag.

Bidrag till tandvård och glasögon
Du kan också ansöka om hjälp till tandvård och glasögon och då använder du blanketten Ansökan om bidrag.
Vid ansökan om tandvård skall kostnadsberäkning och röntgenbilder bifogas. För att få ett bidrag beviljat får behandlingen ej ha påbörjats.

Så här gör du
Ansökningsblanketter finns att hämta under en av flikarna på denna sida. Din ansökan kan du skicka till stiftelsen under adress Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne, Box 50, 631 02 Eskilstuna.
Det är viktigt att ansökningsblanketten fylls i noggrant. Ofullständigt ifyllda blanketter riskerar att inte behandlas.

Vilka kan söka
Du som söker skall ha varit mantalsskriven i Eskilstuna kommun i minst 5 år och din inkomst får normalt inte ligga mer än kr 1.000.- över existensminimum per månad.

Besked om bidrag har beviljats
Inkomna ansökningar behandlas löpande och alla som har lämnat in komplett i fyllda ansökningar får skriftligt besked.