Hur ansöker man om stipendium?


Minne II

Ansökan kan bara göras skriftligt på blankett som hämtas hem i PDF-format via webben.

Det är väsentligt att ansökningsblanketterna fylls i noggrant och fullständigt. Stiftelsen tar inget ansvar för behandling av ofullständiga handlingar.

Ansökan kan göras när som helst under året

Underskriven ansökan med ev bilagor skickas till Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne Box 50, 631 02 Eskilstuna.


Betydelsefulla faktorer för att erhålla stipendium


Hur får man besked om stipendium beviljats eller ej?

Skriftligt besked erhålles inom en månad från styrelsens sammanträden.

OBS att besked endast lämnas på detta sätt.

 

SEB